การขึ้นรูปท่อก๊าซอุตสาหกรรมแบบไร้ตะเข็บ
การทดลองตัดวาล์วถังบรรจุก๊าซ